Şube Denetleme Kurulu
Kadir ÖZKAN
Şube Denetleme Kurulu Başkanı

.

Mehmet Ali KARAMANOĞLU
Şube Denetleme Kurulu Üyesi

.

Fazlı KİP
Şube Denetleme Kurulu Üyesi

.

Ali AŞÇI
Şube Denetleme Kurulu Üyesi

.

Turgut KARAGÖZ
Şube Denetleme Kurulu Üyesi (Sekreter)

.

Top