Sivas 1 Şubesi

Beden Eğitimi Öğretmenleri Başkan TEMİZ'i Ziyaret Etti.

Beden Eğitimi Öğretmenleri Başkan TEMİZ’i ziyaret etti.

Beden Eğitimi Öğretmenleri Eğitim-Bir-Sen Sivas 1 Nolu Şube Başkanı Halil İbrahim TEMİZ’i ziyaret ederek sorunlarını dile getirdiler.

Bu Sorunlar arasında;

-2020-2021 Eğitim Öğretim yılı itibarı ile Meslek Liselerinde Beden Eğitimi dersi zorunlu dersler arasından çıkarılarak seçmeli dersler arasına alınmış aynı şekilde Anadolu Liselerinde de kademeli olarak kaldırılması planlanmıştır. Görüldüğü üzere önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde Beden Eğitimi dersleri liselerde fiili olarak işlevsiz hale gelecektir. Bu şartlarda spor faaliyetlerinin geleceği açısından Beden Eğitimi öğretmenleri endişe duymaktadır. Bu çerçevede konuya ilişkin olarak derslerinin tekrar zorunlu dersler arasına alınmasını isteyen Beden Eğitimi öğretmenleri, İlkokullarda da zorunlu dersler arasına alınmasını ve beden eğitimi öğretmenlerince verilmesini istiyor.

                -Diğer taraftan dersin işlenişi ve spor faaliyetlerine katılım konusunda karşılaştıkları sorunları dile getiren Beden Eğitimi öğretmenleri malzeme teminindeki zorlukları da dile getirerek, okullarımızın malzeme ihtiyaçlarının eskiden olduğu gibi kendilerinin karşılayacağı konuma kavuşturulması sorunu çözecektir.

-Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Kanununda yapılan değişiklikle konuya ilişkin uzman birim olan Okul içi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Daire Başkanlığı kapatılmış ve bu birim tarafından çıkarılan Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu yönetmeliğin Gelirler ile ilgili maddesinin Bakanlık mevzuatında yapılacak düzenleme ile tekrar yer almasının, Ayrıca, okul spor faaliyetlerine katılan okullarımızın beden eğitimi öğretmenleri nezaretinde il/ilçe tesislerinden planlı bir şekilde faydalanabilmeleri için birim yetkililerinin, faaliyet alanları içerisindeki okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenleri ile aralarında koordinasyonu gerçekleştirmeli diyerek sorunlarını dile getirdiler.

                Başkan TEMİZ Beden Eğitimi Öğretmenlerine bu sorunlarını üst makamlara ileteceğini belirtti.