Şube Memurlar Komsiyonu
Adem YILDIRIM
Şube Memurlar Komisyonu Başkanı

.

Ferhat KARAMAN
Şube Memurlar Komisyonu Başkan Yardımcısı

.

Kenan KENDİRLİ
Şube Memurlar Komisyonu Başkan Yardımcısı

.

Ferhat SAYGINER
Şube Memurlar Komisyonu Başkan Yardımcısı

.

Oğuzhan YILDIZ
Şube Memurlar Komisyonu Başkan Yardımcısı

.

Şahin ÇETİN
Şube Memurlar Komisyonu Başkan Yardımcısı

.

Yunus TORUN
Şube Memurlar Komisyonu Başkan Yardımcısı

.

Top