Sivas 1 Şubesi

MAAŞ PROMOSYONU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

BİLGİLENDİRME METNİ

25.05.2022 tarihinde ilimizde gerçekleştirilen banka maaş promosyonu ihalesinde üç yıllık sözleşme için 7331 kişiye tek seferde (20-25 Eylül 2022 tarihleri arasında) ödenmek üzere 14.000 TL gibi o günün şartlarında rekor denilebilecek bir meblağa imza atılmıştır. Geçen üç aylık süre içerisinde enflasyondaki yükseliş nedeniyle taahhüt edilen para elimize geçmeden değer kaybına uğramıştır.

Günümüz şartları ve yeni yapılan banka promosyon anlaşmaları göz önünde bulundurulduğunda 14.000 TL’lik anlaşmanın revize edilmesi elzem hale gelmiştir. Bu kapsamda ilk olarak 05.08.2022 tarihinde Sivas İl Milli Eğitim Müdürümüz Ergüven ASLAN’ın başkanlığında Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanımız Halil İbrahim TEMİZ ve diğer sendika başkanları ile bir araya gelerek süreç değerlendirilmiş ve sendika başkanları olarak banka müdürü ile görüşme yapılmasına karar verilmiştir. Banka müdür ile yapılan görüşmede talebin yazılı halde sunulması durumunda konuyu genel müdürlükle değerlendirmeye alacaklarını ifade etmişlerdir. Daha sonra Eğitim-Bir-Sen Sivas 1 Nolu Şube Başkanımız Halil İbrahim TEMİZ imzası ile Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 09.08.2022 tarihli bir yazı ile banka promosyonlarının güncellenmesi aksi taktirde feshedilmesi gerektiğini içeren bir dilekçe verilmiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından aynı taleple bankaya sunulan dilekçeye banka olumsuz yanıt vermiştir.

Akabinde Eğitim-Bir-Sen Sivas 1 Nolu şube başkanımız Halil İbrahim TEMİZ ve Basın ve İletişimden sorumlu başkan yardımcımız Bilge KAYA ile birlikte İl Müdürümüz ve ardından 29 Ağustos 2022 tarihinde Yapı Kredi Bankası Müdürü Özgüç Mustafa EKE ile görüşerek ya iyileştirme yoluna gidilmesi ya da sözleşmenin fesih edilmesi için tekrar bir görüşme yapılmıştır. Bu görüşmede ifade edilen durum banka promosyonu meselesinin tüm Türkiye’de sorun olmaya başladığı ve bununla ilgili mutlak surette bir iyileştirme çalışması yapılması üzerinde durulmuştur. Banka müdürü bu meselenin genel müdürlüğün gündeminde olduğu ve değerlendirme aşamasında olduğu ifade edilmiştir. Bir iyileştirme umudu olduğu ifade edilmiştir.

Çalışmalarımız devam etmektedir. Sizlerden biraz daha sabır istiyoruz. Anlaşma sağlamış olduğumuz bankadan maaşlarımızı almamız ve banka promosyonunu almış olmamız bu mücadelenin sona ereceği anlamına gelmemelidir. Sonuç alıncaya kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Sizlerden aldığımız güçle sonuç alıncaya kadar bu mücadeleye devam edeceğiz.

ÜYELERİMİZDEN GELEN BAZI SORULAR

SORU 1- 17 Ağustos 2022 tarihinde bitecek olan sözleşme için neden 3 ay önceden ihale yapılmıştır? Temmuz veya ağustos ayı içerisinde ihale yapılamaz mıydı?

CEVAP 1- Maaş promosyon anlaşması sonuçta bir ihale yöntemi ile yapılmaktadır. Hangi banka daha yüksek ödeme teklif ederse ihaleyi o banka almaktadır. Yapılacak ihalede önceki sözleşmen yapılan banka ile devam edilmesinin garantisi yoktur. Herhangi bir banka değişikliğinde yaz tatilinde eğitim çalışanlarımızın ve öğretmenlerimizin büyük çoğunluğu izinde olduğu için yeni kart çıkarma, hesap açma ve bankacılık işlemlerinin yapılması mümkün değildir. Böylesi bir durumda maaş alacak personel çok büyük mağduriyetler yaşaması olası bir durumdur. Bu şekilde bir mağduriyetin yaşanmasını asla istemeyiz ve izin veremeyiz.

SORU 2- Maaş anlaşmasını yapmak için kim yetkilidir?

CEVAP 2- 2007/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesinde belirtildiği üzere (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/07/20070720-13.htm) “üç kişilik bir komisyon tarafından istekli bankalardan teklif alınmak suretiyle tespit edilecektir. Komisyon, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili biriminin harcama yetkilisinin başkanlığında söz konusu birimde görev yapan toplam personelin en az %10’unun sendikalı olması halinde yetkili sendikadan bir üye ile merkez teşkilatında üst yönetici; taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından ilgili birimde görev yapanlar arasından seçilecek bir üyeden oluşacaktır. Yetkili sendikadan üye bulunmadığı durumlarda üçüncü üye ilgili birimde görev yapan personel arasından harcama yetkilisi tarafından seçilecektir. Protokol, komisyon tarafından belirlenen banka ile harcama yetkilisi tarafından imzalanacaktır.”  Denilmektedir. Sivas’ta bu işlem (İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlgili Şube Müdürü ve Yetkili Sendika Eğitim-Bir-Sen Temsilcisi tarafından yapılmıştır.

SORU 3- Maaş promosyon anlaşması feshedilip yeni bir ihale ilanına çıkılamaz mı?

CEVAP 3- Elbette ki feshedilip yeni bir ihaleye çıkılabilir. Bu tercih de bizim değerlendirmelerimiz arasındadır. Öncelikli olarak mevcut sözleşme imzalamış olduğumuz banka ile ücret konusunda bir iyileştirme için çalışma yapıp uzlaşma sağlanamaması durumunda feshedilerek yeni bir sözleşme yapma yoluna gidilecektir.

Sivas olarak Türkiye’deki promosyon güncellenmesi konusunda en ileride olan illerden olduğumuzun da bilinmesini isteriz. Biraz daha sabır istiyoruz.

Teşekkürler…

                                             

 

                                                                                                 Halil İbrahim TEMİZ

                                                                              MEMURSEN Sivas İl Temsilcisi

                                                                       Eğitim-Bir-Sen Sivas 1 Nolu Şube Başkanı