Sivas 1 Şubesi
Şube Denetleme Kurulu
Kadir ÖZKAN
Şube Denetleme Kurulu Başkanı

.


Mehmet Ali KARAMANOĞLU
Şube Denetleme Kurulu Üyesi

.


Fazlı KİP
Şube Denetleme Kurulu Üyesi

.


Ali AŞÇI
Şube Denetleme Kurulu Üyesi

.


Mustafa KAFALI
Şube Denetleme Kurulu Üyesi

.